Shop Mobile More Submit  Join Login
×
Details

Submitted on
December 29, 2012
Image Size
1.5 MB
Resolution
1600×1200
Link
Thumb
Embed

Stats

Views
1,690 (1 today)
Favourites
89 (who?)
Comments
38
Downloads
67
×
Sungmin - Prince of the Sky Wallpaper {HBD!} by JadeRiverJR Sungmin - Prince of the Sky Wallpaper {HBD!} by JadeRiverJR
Songs: Van Quynh - Like The Birds; B.o.B - Airplanes

Me is super duper proud of this wallpaper! Here we have more Sungmin wallpaper on deviantART!!! And happy early birthday, Lee Sungmin ♥

Artist and pictures belong to the respective owners (SM Entertainment, citrouille_12@twitter)
Edit: me(~JadeRiverJR)
Resources: *00AngelicDevil00, ~unido3s, =Lileya, *So-ghislaine, ~yunyunsarang, ~WingsOfAHero, me
My Last Wallpaper: [link]
My Other Wallpapers: [link]
Add a Comment:
 
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Jul 28, 2013  Student Interface Designer
OMG!! :heart:
chị design đẹp quá ạ >v< thật ngưỡng mộ :"<
Reply
:iconjaderiverjr:
JadeRiverJR Featured By Owner Aug 1, 2013  Hobbyist General Artist
à cám ơn nhưng em làm design đẹp hơn cơ! :heart: mấy lúc chị toàn muốn xoá việc cũ của chị :'D
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Aug 1, 2013  Student Interface Designer
chà Giggle công nhận là chị k quen viết tiếng việt nên ngữ pháp k chắc chắn lắm Giggle
cảm ơn chị nhiều nhé :heart: được chị khen em rất vui
Reply
:iconjaderiverjr:
JadeRiverJR Featured By Owner Aug 3, 2013  Hobbyist General Artist
thế hả? XD mối tội chị khong quen dùng từ ngắn các mọi người dùng :<
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Aug 3, 2013  Student Interface Designer
"mỗi"không phải "mối" ạ Giggle "như mọi người" không phải các mọi người ạ Giggle chị ở Đức bao năm rồi ạ :D
Reply
:iconjaderiverjr:
JadeRiverJR Featured By Owner Aug 5, 2013  Hobbyist General Artist
à thế hả ^ ^;
chị sinh ra ở Đức~ 18 năm~
Reply
:iconchutchi54:
chutchi54 Featured By Owner Aug 5, 2013  Student Interface Designer
thế chị đã 18 tuổi rồi ạ :"O :wow: hay thật
chắc chị giống người nước ngoài lắm >v< qua cách nói chuyện em thấy chị kute lắm :love:
Reply
:iconjaderiverjr:
JadeRiverJR Featured By Owner Aug 8, 2013  Hobbyist General Artist
ừ chị là người lớn rồi nhưng chị ước gì chị có thể trẻ lại cơ ;v;
chị chảng thấy chị giống người nước ngoài đâu~
me cute? --> lol XD
Reply
(1 Reply)
:iconwhitespringflowers:
WhiteSpringFlowers Featured By Owner Jul 12, 2013  Hobbyist General Artist
Nice! I can see you took a lot of careful time on it.Keep it up!!
Reply
:iconjaderiverjr:
JadeRiverJR Featured By Owner Jul 15, 2013  Hobbyist General Artist
Thank you very much! Your comment makes me happy! /bows/
Reply
Add a Comment: